სასტუმროების მომსახურების სერვისი

 

ჩვენ გთავაზობთ:


1. სასტუმროს კომპლექსური ანალიზი;
2. სარეკლამო ინფორმაციის და სურათების მომზადება, სარეკლამო მასალის დიზაინერული გაფორმება;
3. სასტუმროს საიტის შექმნა/განახლება;
4. სოციალურ ქსელებში სასტუმროს გვერდის შექმნა/განახლება;
5. სარეკლამო კამპანიის ჩატარება 3 თვის ვადით - სეზონური სასტუმროებისათვის, რეგულარულად წლის განმავლობაში - იმ სასტუმროებისათვის, რომლებიც მუშაობენ მთელი წლის განმავლობაში ჩვენი ინდივიდუალური პროგრამით კლიენტების მოზიდვის გარანტიით;
6. ოთახის დაჯავშნა, სასტუმროში ტურისტების მოზიდვა და დაბინავების ორგანიზება.

 

მომსახურების ღირებულება:

1 და 2 პუნქტები - უფასო;
3 და 4 პუნქტები:
- 150 აშშ დოლარი სასტუმროსთვის 20 ოთახამდე;
- 225-300 აშშ დოლარი სასტუმროსთვის 20-დან 50 ოთახამდე;
- ინდივიდუალური ფასი სასტუმროსთვის, რომელსაც აქვს 50 ოთახზე მეტი;
5 პუნქტი - სარეკლამო კამპანიის ფასი დამოკიდებულია ვადაზე და განთავსების პერიოდზე:
- რეგულარულად წლის განმავლობაში - 100 აშშ დოლარი თვეში (კლიენტების მოზიდვის გარანტიით);
- შემოდგომა-ზამთრის (გაზაფხული-ზაფხულის) პერიოდი - 120 აშშ დოლარი (კლიენტების მოზიდვის გარანტიით);
- ფასიანი რეკლამის გარეშე (დაბალი ეფექტურობა, კლიენტების მოზიდვის გარანტიის გარეშე).
6 პუნქტი - მომსახურების ღირებულება განისაზღვრება შემდეგი ცხრილის მიხედვით:

  

სასტუმროში ოთახის ღირებულება, $/ადამიანი დღეში

სააგენტოს პროცენტი

< 10,0 5%
11,0 – 20,0 8%
21,0 – 50,0 9%
>51,0 10%

 

 

 

 

 

 

 

 4 ძირითადი მიზეზი,რატომ უნდა ითანამშრომლოთ ჩვენთან:

- საკუთარი მარკეტინგის მენეჯერის შენახვა ძვირია;
- რეკლამის ხარჯი მოლოდინს არ ამართლებს;
- მაღალი პროცენტი შუამავლებთათვის;
- ხარჯები სასტუმროს შენარჩუნებისთვის იზრდება, დატვირთვა კი მცირდება.

 

მაგალითად, როდესაც უხდით ინტერნეტ-შუამავლებს 15% 3000 აშშ დოლარიდან თვეში, სასტუმროს ხარჯია აქედან - 450 $, ჩვენი პროგრამის მიხედვით თქვენ იღებთ თქვენი სასტუმროს რეკლამას 100$ (120$) + 5-10% (150-300$) მოზიდული კლიენტებისგან,რაც თვეში შეადგენს 250-420$.

 

კითხვების შემთხვევაში მოგვმართეთ:
+995 574 098 179 (rus, eng), +995 577 090 373 (geo)
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.astra-events.org