ჩვენი სერვისები

 

ჩვენი ძლიერი მხარეებია - საერთაშორისო გამოცდილება და კრეატიული აზროვნება

 

 

დაბადების დღის. ქორწილის და შოუ პროგრამის ორგანიზება

   

კომპლექსური სარეკლამო მომსახურება - მარკეტინგული გეგმის შექმნით დაწყებული კლიენტების მოზიდვით დამთავრებული

 

ტრენინგები კომპანიებისთვის კლიენტის მომსახურების გაუმჯობესებისთვის და თიმბილდინგი

სასტუმროს კომპლექსური მომსახურება - რეკლამიდან - სტუმრების ჩასახლებამდე